สีย้อมไม้ 979 DWD

สีย้อมไม้ 979 DWD

“สีย้อมไม้เบอร์ 1 ด้านคุณภาพ”   คุ้มค่า คุ้มเงิน คุ้มเวลา ด้วยคุณภาพที่เหนือราคา

ฟิล์มมีความยืดหยุ่นตามคุณสมบัติทั่วไปของไม้ที่มีการยืดและหดตัว  ทำให้ฟิล์มไม่แตก ไม่หลุดล่อนง่าย มีความคงทนต่อทุกสภาพแสงแดดรุนแรงเพราะมีส่วนผสมพิเศษช่วยป้องกันรังสี UV จากดวงอาทิตย์และปกป้องไม้ธรรมชาติไม่ให้เปลี่ยนสีหรือหมองคล้ำ นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันเชื้อราและแมลงทำลายไม้ต่างๆได้ มีสีโปร่งแสงมองเห็นเนื้อไม้ได้อย่างชัดเจนช่วยยืดอายุความสวยงามของผิวไม้ได้ยาวนาน

สีทาไม้ 979-DWD WOODSTAIN EXTRA EXTERIOR SEMI GLOSS

เหมาะสำหรับทาผิวไม้ทั้งภายนอกและภายใน เป็นสีโปร่งแสงไม่บดบังความสวยงามของลายไม้ธรรมชาติ ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องทาสีรองพื้นก่อน เหมาะสำหรับทาผิวไม้ทุกประเภท หน้าต่าง วงกบ ตลอดจนไม้ลูกกรงราวบันไดภายนอก เป็นต้น

 

คุณสมบัติ

ป้องกันการแทรกซึมของน้ำได้เป็นอย่างดี มีความคงทนต่อทุกสภาพอากาศโดยเฉพาะสภาพอากาศบริเวณเส้นศูนย์สูตรที่แสงแดดรุนแรง เพราะมีส่วนผสมพิเศษช่วยป้องกันรังสี UV จากดวงอาทิตย์ ซึ่งมักทำลายไม้ธรรมชาติ และทำให้ไม้เปลี่ยนสีหมองคล้ำ สามารถป้องกันเชื้อราและแมลงทำลายไม้ต่างๆได้ มีสีโปร่งแสงมองเห็นเนื้อไม้ได้อย่างชัดเจน ช่วยยืดอายุความสวยงามของผิวไม้ได้ยาวนาน สำหรับใช้งานฝาผนังไม้ภายในและภายนอก ไม่เหมาะที่จะใช้กับพื้นไม้ระเบียงและพื้นไม้ปาร์เก้

วิธีใช้

 • ผิวไม้ที่จะทำการทาจะต้องสะอาดและแห้งสนิท สำหรับไม้ใหม่ใช้กระดาษทรายขัดและลบมุมให้เรียบทั่วบริเวณ หากมียางธรรมชาติหรือยางไม้ติดอยู่ให้ใช้น้ำมันผสมทินเนอร์ 979-999 DWD EXTRA ทำความสะอาดให้เรียบร้อย สำหรับไม้เก่าให้ขัดสีเดิมออกให้หมดถึงเนื้อไม้
 • ใช้ทาได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ แต่หากต้องการสีเจือจางให้ผสมทินเนอร์ 979-999 DWD EXTRAในอัตราส่วนไม่ควรเกิน 10 %
 • คนสีให้เข้ากันก่อนทาและควรคนเป็นครั้งคราวระหว่างทา ควรทาตามรอยลายไม้

แห้งสัมผัส = 1 ชั่วโมง

แห้งทาทับ = 3 ชั่วโมง

 • ขนาด 3.785 ลิตร ทาได้เนื้อที่ 75 ตารางเมตร ต่อ 1 เที่ยว และขนาด 0.946 ลิตร ทาได้เนื้อที่ 20 ตารางเมตร ต่อ 1 เที่ยว

ควรทาอย่างน้อย 3 เที่ยว แต่ไม่ควรเกิน 5 เที่ยว  เพราะอาจทำให้สีหนาเกินมาตรฐานและบดบังลายไม้ตามธรรมชาติ ตลอดจนอาจมีผลต่อความยืดหยุ่นของเนื้อไม้ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล

 • ความเข้มของสีหลังการทาขึ้นอยู่กับสีธรรมชาติของผิวไม้ ควรทดสอบก่อนทาเพื่อให้ได้สีที่ต้องการ
 • ใช้น้ำมันผสมทินเนอร์ 979-999 DWD EXTRA เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่อาจเปรอะเปื้อนจากการปฏิบัติงานก่อนสีแห้งตัว

979DWD COLOR WOODSTAIN EXTRA EXTERIOR

Provides excellent protection and enhances natural wood feel.

No need the primer on surface.

Most suitable for exterior applications.

“No. 1 Choice in Quality for Wood Coating”

 

Long-Life clear high gloss finishing for exterior timber. Protects and decorates natural wood and color without hiding the grain.  The unique formulation contains an effective Ultraviolet Absorber to prevent the destructive effects from the sunbeam to the wood and appearance which can darken and discolor exterior woodwork.

 

CHARACTERISTICS

The formulation has been uniquely developed to protect the natural wood quality and bring out its color without hiding the grain. The Ultraviolet Absorber helps prevent the destructive effect of sunbeam to the wood and provides extra durable under various weather conditions. The sunbeam effect could damage the color and texture of the exterior wood work. This unique formulation also prevents fungus and insects from destroying the wood condition as well as extends the life-stage of the wood.

 

979-DWD WOODSTAIN is especially developed for both interior and exterior tropical wood surface such as wooden wall panels or fences.

*Floor or parquet application is not recommended.

 

APPLICATIONS

 • Surface Preparation: The surface must be clean and completely dry, free from grease and oil.

New Wood: Must be clean with sanding paper. If rubber-wood still remain, use 979-999 DWD EXTRA THINNER to remove and improve the cleanliness of the wood

Old Wood: Remove old film until the wood surface is visible

 • Brushing can be applied directly without any reducer. In case of preference, 979-999 DWD EXTRA THINNER can be added no more than 10%
 • Stir throughly before use and periodically during use

Dry to touch: 1 Hour

Dry to re-coat: 3 Hours

 • Size 3.785 Litres can cover 75 square meters per coat/ Size 0.946 Litre can cover 20 square meters per coat.  The coat should be applied minimum 3 times but no more than 5 times for both interior and exterior work

Interior application = 3 Coats

Exterior application = 3 Coats

 • Excessive coating will cause over-thickness and will reduce the appearance of wood’s natural color as well as affects the wood’s natural properties
 • The color of finished surface depends on the nature color of the wood. It is recommended to test the product on small area of actual surface to obtain fulfill  result
 • Use 979-999 DWD EXTRA THINNER to remove stain or dirt during coating or before the film becomes dry

CATEGORY