1K โกลเด้นไนท์ DWD MU-959

3

1K โกลเด้นไนท์ DWD MU-959

โกลเด้น ไนท์ สูตรแห้งเร็วเป็นสารเคลือบใสโพลียูเรเทน 100% จากประเทศเยอรมนี คุณภาพสูงเหมาะสำหรับการเคลือบผิวไม้ทุกชนิด เนื้อฟิล์มใสมีความทนทานสูง เนื้อฟิล์มหนาและยึดเกาะดีเยี่ยมเป็นจุดเด่นจึงไม่ลอกล่อนและทนต่อแรงกระแทก การขีดข่วน ทนต่อตัวทำละลาย และความร้อนตลอดอายุการใช้งาน ทาง่ายลื่นแปรง ไม่ทำให้เกิดรอยแปรง ส่งผลให้งานประณีตและหรูหรา ดั่งงานฝีมือช่างเอก มีทั้งชนิดเงา ชนิดด้าน หรือ จะผสมกันให้ได้ความด้านตามความต้องการ


คุณลักษณะ

1. เนื้อฟิล์มใสเนื่องจากเป็นโพลียูเรเทน 100% จึงให้ความเงางามสูง ทำให้งานที่ออกมาสะท้อนถึงคุณค่าความเป็นธรรมชาติของไม้อย่างสมบูรณ์แบบ

2. ใช้ง่าย และแห้งเร็ว

3. เนื้อฟิล์มหนาทำให้สีเกิดมิติ ส่งผลให้ชิ้นงานดูดีมีราคา และประณีตดั่งงานฝีมือจากช่างอาชีพ

4. ฟิล์มแข็ง ทนต่อรอยขีดข่วน และแรงกระแทก

5. ทนต่อสภาพกรด ด่าง และสารเคมีได้ดีเยี่ยม

6. ทนทานต่อความร้อนสูง

7. ป้องกันการซึมของน้ำเข้าสู่เนื้อไม้ได้เยี่ยม จึงสามารถวางน้ำร้อนและน้ำเย็นได้โดยไม่ทำให้เกิดฝ้าขาว

8. ป้องกันเชื้อรา มอด ปลวก และแมลงกินไม้จากภายนอกได้

วิธีการใช้งาน

1. การเตรียมพื้นผิวของพื้นไม้โดยใช้กระดาษทรายขัดผิวไม้ให้เรียบ และต้องแน่ใจว่าไม่มียางไม้ ปราศจากคราบไขและสิ่งสกปรก, น้ำ, น้ำมัน โดยใช้กระดาษทรายไม่หยาบกว่าเบอร์ 220 ขัดและทำความสะอาดให้เรียบร้อย

2. สำหรับเที่ยวแรกในการทา ก่อนการทา DWD ต้องทำให้ DWD เจือจางโดยผสมกับทินเนอร์ M555 10% ในกรณีที่ใช้แปรงทา หรือ ผสมกับทินเนอร์ M555 30% ในกรณีที่ใช้วิธีพ่นสี

3. ควรทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง แล้วใช้กระดาษทรายละเอียดเบอร์ 280 หรือ เบอร์ 320 ขัดและทำความสะอาดทุกเที่ยว เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของแต่ละชั้น

4. ข้อแนะนำ ก่อนทาเที่ยวสุดท้ายควรใช้กระดาษทรายเบอร์ 320, เบอร์ 400 หรือ เบอร์ 600 ขัดผิวไม้เสียก่อน และไม่ควรทาน้อยกว่า 3 เที่ยวเพราะถ้าทาบางเกินไป ความแข็งแรง และความคงทนต่อสภาวะต่างๆ ในการปกป้องรักษาเนื้อไม้ก็จะลดลงไป ไม้ที่มียาง ควรใช้ DWD วู๊ดซิลเลอร์ทากันยางก่อน 1 เที่ยว


ข้อควรระวังใช้งาน

1. ความชื้นสูงฝนตกไม่เหมาะสมในการใช้งานสีโพลียูเรเทน DWD (ONE PACK)

2. อุณหภูมิ 30 – 35 ํC คืออุณหภูมิที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับการใช้งานทาสีโพลียูเรเทน DWD ควรศึกษาข้อแนะนำก่อนใช้งานโพลียูเรเทน   DWD โดยทั่วไปเป็นที่รู้จักในชื่อว่า MOISTURE CURING สีที่ใช้ความชื้นทำให้แห้ง และภาษานักเคมีเรียกว่า ONE PACK

3. ONE PACK หมายถึง เคมีที่อยู่ในกระป๋องเดียวกัน เมื่อเปิดฝากระป๋องแล้วต้องใช้ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง หากใช้ไม่หมดเคมีจะแห้งแข็งในกระป๋อง เมื่อเคมีได้ทำปฏิกิริยาแล้วไม่สามารถใช้สารละลายไปทำให้เป็นของเหลวกลับมาใช้งานใหม่ได้อีก เพราะว่าเคมีได้แข็งตัวแล้วด้วยคุณสมบัติของสี

DWD 1K Urethane Golden Knight MU-959

COATING FOR PARQUET

NO MERCURY AND LEAD

PRESERVE NATURAL BEAUTY OF WOOD

Golden Knight is a quick dry formula of 100% high quality Polyurethane from Germany. It is suitable for coating all kinds of wood surface with transparent-color, thick and durable film with high adhesion. The film is highly resistant to abrasion, chemical, solvent, impact and heat for lifetime. It is easy to use by brushing without brush mark on film surface. You can create the nice, perfect, luxury work as a professional by yourself. High Gloss Type, Matt Type and Semi-Gloss are available.

 

Properties

1. 100% property of Polyurethane transparent coating film with high gloss will reflect the nature of wood perfectly

2. Easy to use and quick drying

3. Thickness of the film creates color dimensions of coating. You will get the beautiful, luxurious and perfect work as a professional.

4. Durable film provides the resistance to the impacts and scratches

5. Resistant to Acid, Base and Household Chemical

6. Resistant to high temperature

7. The film prevents water leakage to the wood surface. The hot or cold water can be placed without the fogging effect.

8. Protection of Fungi, Weevil, Termite and Insect that destroy wood

 

Applications

1. Prepare the surface of wood by sanding with abrasive paper NO. 220 or higher and clean the surface without leaving any grease, wood-rubber, water, oil or dirt on it

2. First time coating: Diluted by DWD Thinner No.M 555 as following Brushing: Diluted by DWD Thinner No. M555 10% Spraying: Diluted by DWD Thinner No.M555 30%

3. Let the surface dry at least 2 hours. Lightly sanding the surface with sanding paper NO.280 or NO.320 and clean up before each coating. It is necessary to sanding the surface every time of coating to increase the adhesion power on each layer of films.

4. Suggestion: Before final coating, we recommend to sand the film surface with abrasive paper NO. 320, NO.400 or NO.600 and clean up. It’s recommended to coat at least 3 times to get the best result. Due to the properties of Polyurethane, the durability depends on the number of time you coat. The more you coat, the more durability and environmental resistance to protect the wood. For the rubber-wood, please first coat with DWD Wood Shielded.

 

Cautions

1. High humidity and raining condition is not suitable for DWD (One Pack) Polyurethane

2. The most suitable temperature for DWD Polyurethane operation is 30-35 C. Please read user instruction before use. DWD Polyurethane has a general name of “Moisture Curing” which uses moisture for the drying process, and also has a chemical name of “One Pack”.

3. “One Pack” contains all chemicals required. Once open, the chemicals must be used within 24 hours. If not finish, the remainders will be dried out. The reacted chemicals could not be dissolved and reused because the chemicals have been dried out by its properties.

CATEGORY