สีทาเหล็ก

0 0

14 มี.ค. RED OXIDE PRIMER

สีรองพื้นกันสนิมเหล็กเรดอ๊อกไซด์ สีรองพื้นกันสนิมเหล็กเรดอ๊อกไซด์ เป็นสีรองพื้นสำหรับทากันสนิมเหล็ก ซึ่งผลิตจากเรซิ่นและ เรดอ๊อกไซด์ ที่คัดเลือกมาเป็นพิเศษซึ่งให้คุณสมบัติในการยึดเกาะที่ดี แห้งเร็ว และฟิล์มที่ให้ ความคงทน ป้องกันสนิม ทาง่าย ให้ฟิล์มสีที่เรียบและปกคลุมพื้นที่ได้ดีมาก Product InfoDownload สีรองพื้นกันสนิมเหล็กเรดอ๊อกไซด์ เป็นสีรองพื้นสำหรับทากันสนิมเหล็ก ซึ่งผลิตจากเรซิ่นและ เรดอ๊อกไซด์ ที่คัดเลือกมาเป็นพิเศษซึ่งให้คุณสมบัติในการยึดเกาะที่ดี แห้งเร็ว และฟิล์มที่ให้ ความคงทน ป้องกันสนิม ทาง่าย ให้ฟิล์มสีที่เรียบและปกคลุมพื้นที่ได้ดีมาก Download PDFDownload PDF Download PDFDownload PDF Download PDFDownload PDF Download PDF READ MORE
0 0

14 มี.ค. Anti-Rust Primer Red Oxide

สีรองพื้นกันสนิม สีรองพื้นกันสนิม ทีวีบี เป็นสีรองพื้นสำหรับทากันสนิมเหล็กซึ่งผลิตจากเรซิ่นและเรดอ๊อกไซด์ ที่คัดเลือกมาเป็นพิเศษซึ่งให้คุณสมบัติในการยึดเกาะที่ดี แห้งเร็ว และฟิล์มสีที่ให้ความทน ป้องกันสนิม ทาง่าย ให้ฟิล์มสีที่เรียบและปกคลุมพื้นที่ได้มาก Product InfoDownload สีรองพื้นกันสนิม ทีวีบี เป็นสีรองพื้นสำหรับทากันสนิมเหล็กซึ่งผลิตจากเรซิ่นและเรดอ๊อกไซด์ ที่คัดเลือกมาเป็นพิเศษซึ่งให้คุณสมบัติในการยึดเกาะที่ดี แห้งเร็ว และฟิล์มสีที่ให้ความทน ป้องกันสนิม ทาง่าย ให้ฟิล์มสีที่เรียบและปกคลุมพื้นที่ได้มาก Download PDFDownload PDF Download PDFDownload PDF Download PDFDownload PDF Download PDF READ MORE
0 0

14 มี.ค. ANTI-RUST PRIMER

สีรองพื้นกันสนิมเหล็กสีเทาสีส้มสีฟ้า สีรองพื้นกันสนิมสีเทา และสีรองพื้นกันสนิมสีส้ม คอมแพค เป็นสีรองพื้นสำหรับทา กันสนิม เหล็ก ซึ่ง ผลิตจากอ๊อกไซด์และเรซิ่น ที่คัดเลือกมาเป็นพิเศษซึ่งให้คุณ สมบัติในการยึดเกาะที่ดี แห้งเร็ว และ ฟิล์มสีที่ให้ความทน ป้องกันสนิมทาง่ายให้ฟิล์มสีที่ เรียบ และปกคลุมพื้นที่ได้มาก Product InfoTechnical Dataการเตรียมพื้นผิวระบบการทาDownload เป็นสีรองพื้นสำหรับทากันสนิมเหล็ก ซึ่งผลิตจากอ๊อกไซด์และเรซิ่น ที่คัดเลือกมาเป็นพิเศษ ซึ่งให้คุณสมบัติในการยึดเกาะที่ดี แห้งเร็ว และฟิล์มที่ให้ความคงทนนาน ป้องกันสนิม ทาง่าย ให้ฟิ,ืมสีที่เรียบและปกคลุมพื้นที่ได้ดีเหมาะสำหรับรองพื้นกันสนิมผิวโลหะ เช่น เครื่องจักร ราวเหล็ก ประตู ซึ่งกรงเหล็กหน้าต่าง เป็นต้น ชนิด สี ความเงา เนื้อสี (โดยปริมาตร) ความถ่วงจำเพาะ ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฏี)... READ MORE
0 0

14 มี.ค. RED OXIDE PRIMER

สีรองพื้นกันสนิมเหล็กเรดอ๊อกไซด์ สีรองพื้นกันสนิมเหล็กเรดอ๊อกไซด์ คอมแพค เป็นสีรองพื้นสำหรับทากันสนิม เหล็ก ซึ่งผลิตจาก เรซิ่น และเรดอ๊อกไซด์ที่คัด เลือก มาเป็นพิเศษซึ่งให้คุณสมบัติ ในการ ยึดเกาะที่ดี แห้งเร็ว และฟิล์มที่ให้ ความคงทน ป้องกันสนิม ทาง่าย ให้ฟิล์ม สีที่เรียบ และปกคลุมพื้นที่ได้ดีมาก Product InfoTechnical Dataการเตรียมพื้นผิวระบบการทาDownload เป็นสีรองพื้นสำหรับทากันสนิมเหล็ก ซึ่งผลิตจากอ๊อกไซด์และเรซิ่น ที่คัดเลือกมาเป็นพิเศษ ซึ่งให้คุณสมบัติในการยึดเกาะที่ดี แห้งเร็ว และฟิล์มที่ให้ความคงทนนาน ป้องกันสนิม ทาง่าย ให้ฟิ,ืมสีที่เรียบและปกคลุมพื้นที่ได้ดีเหมาะสำหรับรองพื้นกันสนิมผิวโลหะ เช่น เครื่องจักร ราวเหล็ก ประตู ซึ่งกรงเหล็กหน้าต่าง เป็นต้น ชนิด สี ความเงา เนื้อสี (โดยปริมาตร) ความถ่วงจำเพาะ ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง... READ MORE
0 0

14 มี.ค. GLOSS ENAMEL

สีเคลือบน้ำมัน สีเคลือบน้ำมัน เป็นสีเคลือบน้ำมันที่ให้ความคงทนดีมาก จึงเหมาะสำหรับที่ใช้ทั้งภายใน และภาย นอกอาคารรวมทั้งไม้ คอนกรีต โลหะ ตลอดจนกระทั่ง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องจักร สะพาน แท้งค์ เรือ รถบรรทุก เป็นต้น Product InfoDownload สีเคลือบน้ำมัน เป็นสีเคลือบน้ำมันที่ให้ความคงทนดีมาก จึงเหมาะสำหรับที่ใช้ทั้งภายใน และภาย นอกอาคารรวมทั้งไม้ คอนกรีต โลหะ ตลอดจนกระทั่ง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องจักร สะพาน แท้งค์ เรือ รถบรรทุก เป็นต้น Download PDFDownload PDF Download PDFDownload PDF Download PDFDownload PDF Download... READ MORE
0 0

14 มี.ค. GLOSS ENAMEL

สีเคลือบน้ำมัน สีเคลือบน้ำมัน ทีวีบี เป็นสีเคลือบน้ำมันที่ให้ความคงทนดีมาก จึงเหมาะสำหรับที่ใช้ทั้งภายใน และ ภายนอกอาคารรวมทั้งไม้ คอนกรีต โลหะ ตลอดจนกระทั่ง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องจักร สะพาน แท้งค์ เรือ รถบรรทุก เป็นต้น Product InfoDownload สีเคลือบน้ำมัน ทีวีบี เป็นสีเคลือบน้ำมันที่ให้ความคงทนดีมาก จึงเหมาะสำหรับที่ใช้ทั้งภายใน และ ภายนอกอาคารรวมทั้งไม้ คอนกรีต โลหะ ตลอดจนกระทั่ง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องจักร สะพาน แท้งค์ เรือ รถบรรทุก เป็นต้น Download PDFDownload PDF Download PDFDownload PDF Download PDFDownload... READ MORE
0 0

14 มี.ค. GLOSS ENAMEL

สีเคลือบน้ำมัน สีเคลือบน้ำมัน ทีวีบี เป็นสีเคลือบน้ำมันที่ให้ความคงทนดีมาก จึงเหมาะสำหรับที่ใช้ทั้งภายใน และ ภายนอกอาคารรวมทั้งไม้ คอนกรีต โลหะ ตลอดจนกระทั่ง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ เครื่องจักร สะพาน แท้งค์ เรือ รถบรรทุก เป็นต้น Product InfoTechnical Dataการเตรียมพื้นผิวระบบการทาDownload สีเคลือบเงา คอมแพค เป็นสีน้ำมันชนิดเรซิ่นสังเคราะห์ ประเภทแอลขีด ให้ความเงางามเป็นพิเศษ และความคงทนอย่างดีเยี่ยม ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ เหมาะสำหรับงานทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งไม้ คอนกรีต โลหะตลอดจนกระทั่งเฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร สะพาน แท้งค์ เรือ รถเมล์ รถบรรทุก เป็นต้น ชนิด สี ความเงา เนื้อสี (โดยปริมาตร) ความถ่วงจำเพาะ... READ MORE
0 0

14 มี.ค. CompacShield High Closs Enamel For Wood & Metal Coatings

สีเคลือบเงา คุณภาพสูง สำหรับงานไม้และโลหะ ผลิตจากสารแอลขีดเรซิ่นชนิดพรีเมี่ยมเกรดและผลสีที่มีคุณสมบัติทนแดด ทนฝน พร้อมสารต้านทานเชื้อรา ทาได้พื้นที่มาก แห้งเร็ว Product InfoTechnical Dataการเตรียมพื้นผิวระบบการทาDownload ผลิตจากสารแอลขีดเรซิ่นชนิดพรีเมี่ยมเกรดและผงสีที่มีคุณสมบัติทนแดด ทนฝน พร้อมสารต้านทานเชื้อรา ทาได้พื้นที่มาก แห้งเร็ว ให้ฟิล์มสีสวยเงางามได้ยาวนานกว่า และทนทานต่อสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม ยึดเกาะแน่น บนพื้นผิววัสดุทั้งงานไม้และโลหะทุกชนิด ป้องกันรังสียูวี ฟิล์มสีสวยเงางาม เชฺ็ดทำความสะอาดได้ ฟิล์มสียึดเกาะแน่น ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ชนิด สี ความเงา เนื้อสี (โดยปริมาตร) ความถ่วงจำเพาะ ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฏี) การใช้ การผสมให้จาง ระยะแห้งเร็ว เรซิ่นสังเคราะห์ประเภทแอลขีด มีให้เลือกตามแคตตาล็อค เงามาก 48% 1.1 - 1.2... READ MORE
0 0

14 มี.ค. HIGH GLOSS ENAMEL PREMIUM GRADE

สีเคลือบเงาพรีเมี่ยมเกรด เป็นสีเคลือบเงาที่ผลิตจากแอลขีดเรซิ่นชนิดพรีเมี่ยมเกรด และผงสีที่ทนแดด ทนฝน พร้อมสารต้านทานเชื้อรามีความทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศได้ดีเยี่ยม เนื้อสี ละเอียดทาได้พื้นที่มากกว่า ฟิล์มสีสวยเงางามได้ยาวนาน แห้งเร็วยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี ใช้ทาเคลือบเงาสำหรับงานไม้ และโลหะทุกชนิด Product InfoDownload เป็นสีเคลือบเงาที่ผลิตจากแอลขีดเรซิ่นชนิดพรีเมี่ยมเกรด และผงสีที่ทนแดด ทนฝน พร้อมสารต้านทานเชื้อรามีความทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศได้ดีเยี่ยม เนื้อสี ละเอียดทาได้พื้นที่มากกว่า ฟิล์มสีสวยเงางามได้ยาวนาน แห้งเร็วยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี ใช้ทาเคลือบเงาสำหรับงานไม้ และโลหะทุกชนิด Download PDFDownload PDF Download PDFDownload PDF Download PDFDownload PDF Download PDF READ MORE